Archiv autora: Tereza Vlasáková

Václavský jarmark

Obec Svojkov Vás zve na Václavský jarmark, který se koná dne 26.9.2015 od 9:00 hod. Plakát

Burza oblečení 2015

Zveme Vás na burzu dětského, dámského a pánského oblečení.

Přečíst celý článek >>

E-aukce elektřiny a plynu pro domácnosti

Dva roky brzy uplynou od doby, kdy někteří z našich občanů využili bezplatné nabídky účasti v elektronické aukci, kterou naše město iniciovalo a zprostředkovávalo. Nyní lze uzavřít nové a ještě výhodnější smlouvy.

Přečíst celý článek >>

Přečetli jsme za Vás

E-tržby (EET)   V roce 2016 bude pravděpodobně v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. E-tržby (EET) jsou moderní systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou ČR. Každá hotovostní tržba podnikatele bude v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém uložišti Finanční správy, a jako potvrzení bude zaslán zpět unikátní kód, který podnikatel uvede na účtenku. Evidovat se budou platby v hotovosti včetně prostředků de facto představujících peníze (žetony, kupony), platby kartou či jiným elektronickým prostředkem a platby stravenkami nebo šeky. Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa …

Přečíst celý článek >>

Přečetli jsme za Vás

MŠMT jednalo s ministerstvem zdravotnictví ohledně potravin ve školách   Praha, 12. srpna 2015 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes jednalo na úrovni náměstků se zástupci ministerstva zdravotnictví ohledně doplňkového prodeje některých potravin ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo zdravotnictví by mělo některé odborné výhrady MŠMT zapracovat do prováděcího předpisu k novele školského zákona v průběhu příštího týdne. MŠMT jedná s ministerstvem zdravotnictví ohledně doplňkového prodeje potravin ve školách průběžně, a to v návaznosti na letošní novelu školského zákona. Podle ní by měly školy a školská zařízení více dbát na výběr sortimentu nabízeného ve školských bufetech a v potravinových …

Přečíst celý článek >>