Archiv autora: ADMINISTRÁTOR 2

Informace pro občany – předškolní vzdělávání

Novela školského zákona přinesla mnoho změn, a to i v oblasti předškolního vzdělávání, přičemž mezi ty  nejpodstatnější patří  povinné předškolní vzdělávání,  školské obvody pro spádové mateřské školy a snížení věkové hranice pro přijetí. MŠMT se domnívá, že nejlepším řešením je z hlediska potřeb dětí i rodičů a organizace předškolního vzdělávání zachování navržené úpravy, tj. právě výše uvedené zavedení spádových obvodů i pro mateřské školy. Za tímto účelem tedy ukládá obci povinnost stanovit školské obvody, kdy je zcela jasné, pro které konkrétní ulice (konkrétní místa), v nichž má dítě (nebo žák) trvalý pobyt (v případě cizinců pobyt), je příslušná mateřská (či základní) škola spádová, …

Přečíst celý článek >>

Rozpis pohotovostních služeb na měsíc květen 2016

Pohotovostní služby v oboru zubní lékařství měsíc květen 2016

Přečíst celý článek >>

Policie ČR – Územní odbor Česká Lípa hledá nové policisty

ČESKOLIPSKO – Volná místa jsou u pořádkové a dopravní služby.
Policie České republiky – Územní odbor Česká Lípa nabízí volné pracovní pozice do služebního poměru. Doplňovat stavy bude pořádková a dopravní služba policie.

Přečíst celý článek >>

Zápis do MŠ Eliášova pro školní rok 2016/2017

ZŠ a MŠ Pod Ralskem oznamuje termín zápisu do MŠ Eliášova.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA a.s.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. informuje o poskytnutí vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí ZDARMA.