Schola Gregoriana Pragensis – koncert Maiestas Dei

Umělecký vedoucí David Eben. Středověká polyfonie v díle Petra Wilhelmi de Grudencz. Těžištěm programu je tvorba skladatele, o němž bychom s určitou nadsázkou mohli říci: “jeho nohy jsou ještě ve středověku, ale hlava již v renesanci”. Tento vynikající autor polského původu působil v prvé polovině 15. století na dvoře Fridricha III. a pobýval pravděpodobně také v Čechách (snad v prostředí Karlovy university), neboť právě v českých pramenech je dochována většina jeho díla. Na koncertě zazní interpretačně náročné, avšak posluchačsky velmi atraktivní vícehlasé písně a středověká moteta, kde každý z hlasů má vlastní odlišný text.   Vstupné 130 Kč. Předprodej v Městské knihovně a v Městském muzeu.  


Zpívání pod vánočním stromem

U kostela sv. Petra a Pavla. Program: Ježíškova pošta (ochotníci z NO CO CO), vystoupení dětí z mimoňských škol, CHŮPELA aneb Kapela na chůdách zpívá koledy, Divadlo eMILLIon a možná i živá zvířátka v betlémě! Možnost nákupů u stánků s vánočním zbožím, teplé občerstvení. Slavnostní rozsvícení světelné vánoční výzdoby města.  


Adventní koncert: Harmony Quartet

Saxofonový kvartet z Teplic vás provede nejen vánočními melodiemi. Vstupné dobrovolné.    


Koncert pěvěckého sboru Zpěvandule

Vánoční koncert oblíbeného mimoňského pěveckého sboru Zpěvandule.

Přečíst celý článek >>


Adventní koncert: Panoptikum

Vánoční písně vokálního uskupení z Ústí nad Labem. Vstupné dobrovolné.