DRD, aneb, Výročí

Divadelní představení spolku Havlíček ze Zákup.


Májová tancovačka


Rockový večer


Den dětí


Taneční zábava pro seniory

Vstupné 40 Kč, k tanci aposlechu hraje Vivasong.